Zavřít
Type at least 1 character to search
Zpět nahoru

Copywriting

Kdo je copywriter?
Je to specialista, jenž má za úkol čtivě psát obchodní texty. Záměrem copywritera je tedy napsat text, který čtenáře zaujme a zároveň ho informuje o nějakém produktu nebo službě. Důležité přitom je, aby svého čtenáře dovedl k nějaké akci, jejíž výsledkem má být objednání či koupě nějakého produktu. Do jeho tvorby nejčastěji spadají texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Copywriter je obvykle zaměstnán v reklamní agentuře nebo webdesignérských firmách.

Jaké předpoklady by copywriter měl mít?
Především musíte mít do psaní chuť a musí vás to bavit. Za základní podmínku se považuje dobrá znalost gramatiky, široká slovní zásoba a dobré vyjadřovací schopnosti. Musíte být dostatečně originální a kreativní, i když tuto podmínku neplňují zdaleka všichni. Buďte odvážní a nebojte se experimentovat, pamatujte však, že slovní ekvilibristika za hranicí srozumitelnosti je vám na nic. Copywriter by měl mít rovněž všeobecný přehled o světě a orientovat se na internetu.

Užitečné tipy pro copywriting
Začátek celého procesu je neméně důležitý jako samotné psaní, nepodceňujte ho tedy. Je potřeba si stanovit cíle, postupy a metody. Poctivé promyšlení následujících bodů představuje základní stavební kámen vašeho úspěchu. Pamatujete si, že to, co v této úvodní fázi definujete, nastaví hlavní směr vašemu uvažování a psaní. Tak tedy…

Cíle textu jsou nasnadě – čtenáře musí nejprve upoutat, poté zaujmout a přesvědčit, aby si produkt objednal či koupil. Vzbuďte v něm důvěru.

Produkt musíte dobře znát. K tomu jsou potřeba podklady od klienta a váš důkladný research produktu.
Poznejte svého adresáta, typického zákazníka vašeho klienta, jeho myšlení a styl rozhodování. Na jaké informace „slyší“ a které jej nechávají chladným.

Vystihněte konkureční výhody produktu.
Použijte vhodná slova a slovní spojení, která čtenáře při zběžném pohledu upoutají, vyberte přiměřené množství klíčových slov pro internetové vyhledávače.

Struktura
Je dobré si rozmyslet a napsat bodový scénář pro vaši lepší orientaci při tvorbě textu. Řazení informací by mělo mít následující strukturu: vždy začínejte od té nejdůležitější. Název nebo anotace je nejsilnějším vodítkem pro upoutání pozornosti. Věnujte tomu proto patřičnou péči. První věta odstavce by měla obsahovat nejzásadnější a zároveň nejzajímavější informaci, neboť právě ona rozhoduje, zda si čtenář váš článek přečte či nikoliv. Uveďte například rovnou výsledek bez vysvětlení, jak se němu došlo. Tím upoutáte zvědavost. Pokuste se co nejvíce informace zjednodušit. Čtenář není zvědavý na nějaké zdlouhavé analýzy plné cizích slov. Zjednodušujte i na úkor přesnosti informace. Nebude-li se vám to dařit, představte si, že to někomu vysvětlujete tváří v tvář. Výrazné členění textu představuje další nezbytnost. „Textový monolit“ zákazníka spolehlivě odradí.

Styl
Pište v jednoduchých větách. Dlouhá souvětí uspávají pozornost čtenáře a komplikují recepci (přijetí) informace. Trik, jak se vyhnout dlouhým větám, spočívá například v tom, že na začátku použijete spojku „a“, „nebo“ atd. Tím také zvýšíte napětí textu a ochotu čtenáře pokračovat dál.
Srozumitelnost a pádnost informace výrazně zvyšuje používání číslovek. Lidé si za číslovkou představí konkrétní skutečnosti. Vyjmenovávejte – za prvé, za druhé…, 5 důvodů proč…
Pokud možno, vyhněte se trpnému rodu a vůbec opisnému pojmenování. Dělá to text anonymní a komplikovaný.
Užitečným nástrojem pro rozmanitost a různorodost textu je synonymický slovník, který vám pomůže i v případě, že zrovna nejste schopni nalézt odpovídající pojmenování, nebo se některá slova nepřípustně opakují.

Po dokončení textu
Nechte text „uzrát“. Vraťte se k němu po nějakém čase. Získáte odstup a objevíte případné nedostatky.
Přečtěte si text nahlas. Tím objevíte věty, které zní nepřirozeně a krkolomně.
Odstraňte zbytečná slova. Dbejte na to, aby se v textu objevovala pouze slova nezbytná pro pochopení obsahu.
Hlídejte si kontext a návaznost informací. Nadpisy a anotace musí vystihovat podstatu odstavce.
Dejte text přečíst někomu jinému. Jste do něj příliš ponořeni, a tak vám uniká spousta chyb. Nebojte se diskuze, jsou to jenom písmena.

Změřte hustotu klíčových slov a popřípadě upravte jejich počet.

Jako ve všech odvětvích je dnes naprosto nutné další vzdělávání. V reklamním byznysu to platí dvojnásob, protože se jedná o dynamicky se rozvíjející oblast. A proto i copywriter musí sledovat, co nového se na poli tvorby reklamních textů děje. V první řadě čtěte cokoliv vám padne pod ruku: knihy, časopisy atd. Rozšiřujete si tím slovní zásobu. Dále čtěte odborné články a blogy, ať neztratíte kontakt s konkurencí. Učte se z vlastních chyb. Texty si schovávejte a po nějakém čase si je projděte, abyste zjistili, co vám nešlo a teď jde. A nakonec rada poslední a nejdůležitější – pište! Cokoliv a kdekoliv, neboť teprve praxí se člověk učí.